องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาสุก หมู่ที่ 12 (คุ้มหลังโบสถ์ ม.12 – สามแยกสนามกีฬาเชื่อม ม.12) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาสุก หมู่ที่ 12 (คุ้มหลังโบสถ์ ม.12 – สามแยกสนามกีฬาเชื่อม ม.12) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 21 มิ.ย. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ