องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทางสลับซ้ายขวา หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (สายแยกบ้านใหญ่ธรรมชาติ - บริเวณบ้านป้าสุวรรณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทางสลับซ้ายขวา หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (สายแยกบ้านใหญ่ธรรมชาติ - บริเวณบ้านป้าสุวรรณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ