องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์จำนวน 1 คันพร้อมติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์จำนวน 1 คันพร้อมติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ค. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ