องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ตรวจสอบภายใน 2565


รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ