องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2565 สขร1 ประจำเดือน ก.ค.- ก.ย. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2565 สขร1 ประจำเดือน ก.ค.- ก.ย. 2565

 
ประกาศ สขร1 ก.ค.-ก.ย.65
สขร1 ประจำเดือน ก.ค.65
สขร1 ประจำเดือน ส.ค.65
สขร1 ประจำเดือน ก.ย.65
   
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ