องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2565 สขร1 ประจำเดือน เม.ย.- มิ.ย. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2565 สขร1 ประจำเดือน เม.ย.- มิ.ย. 2565

 
สขร1 ประจำเดือน เม.ย.65
สขร1 ประจำเดือน พ.ค.65
สขร1 ประจำเดือน มิ.ย 65
   
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ค. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ