องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ม.9(3)


โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเกษตรผสมผสาน ยุวเกษตร ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเกษตรผสมผสาน ยุวเกษตร ประจำปี 2560

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ค. 2559
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ