องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด ม.9(6)


สัญญา สัมปทาน_7

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
สัญญา สัมปทาน_7

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2560
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ