องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)


ประกาศราชกิจจานุเบกษา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2554
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ