องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)


ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2560
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ