องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)


สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ค. 2560
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ