องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ประกาศประกวดราคา สอบราคา ม.9(8)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปี 2560

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2560
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ