องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 2 /2550

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 2 /2550

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2561
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ