องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 1 /2560

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 1 /2560

    เอกสารประกอบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 1 /2560

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 31 ก.ค. 2560
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ