องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
รายงานการประชุม


รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ สมัยสามัญสมัยที่1 ครั้งที่ 1/2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ สมัยสามัญสมัยที่1 ครั้งที่ 1/2561

    เอกสารประกอบ
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ สมัยสามัญสมัยที่1 ครั้งที่ 1/2561

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2561
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ