องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


การขออนญาตเลขที่บ้าน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
การขออนญาตเลขที่บ้าน

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 29 ม.ค. 2561
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ