องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียบ้านชั่วคราว

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียบ้านชั่วคราว

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2561
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ