องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ


คู่มือการให้บริการ หน่วยตรวยสอบภายใน

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการให้บริการ หน่วยตรวยสอบภายใน    เอกสารประกอบ
คู่มือการให้บริการ หน่วยตรวยสอบภายใน

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2563
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ