องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    เอกสารประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 17 มิ.ย. 2563
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ