องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)    เอกสารประกอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2562
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ