องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตาบล


คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตาบล 2563

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตาบล 2563    เอกสารประกอบ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตาบล 2563

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2563
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ