องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ควบคุมภายใน


รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563    เอกสารประกอบ
รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ