องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
แผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2563-2565


หนังสือแจ้งแผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2563-2565

    รายละเอียดข่าว

หนังสือแจ้งแผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2563-2565    เอกสารประกอบ
หนังสือแจ้งแผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2563-2565

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2563
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ