องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ตรวจสอบภายใน 2563


หนังสือแจ้งเวียนตรวจสอบภายใน,หนังสือเปิดตรวจ 2563

    รายละเอียดข่าว

หนังสือแจ้งเวียนตรวจสอบภายใน,หนังสือเปิดตรวจ 2563    เอกสารประกอบ
หนังสือแจ้งเวียนตรวจสอบภายใน,หนังสือเปิดตรวจ 2563

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ