องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2564
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ