องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2564
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ