องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 2564

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2564
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ