องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ตรวจสอบภายใน 2565


เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงแผนตรวจสอบภายใน 2565

    รายละเอียดข่าว

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงแผนตรวจสอบภายใน 2565    เอกสารประกอบ
เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงแผนตรวจสอบภายใน 2565

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2564
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ