องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2563
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ