องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

  ประชุม เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการใช้สนามกีฬาจัดกา...[วันที่ 2024-02-23][ผู้อ่าน 5]
 
  ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่...[วันที่ 2024-02-05][ผู้อ่าน 26]
 
  คณะผู้บริหาร พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขน...[วันที่ 2023-12-13][ผู้อ่าน 41]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงต้านการทุจริต No gift policy[วันที่ 2023-12-12][ผู้อ่าน 53]
 
  นายกปะกองแก้ว ประทุมทิพย์ และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที...[วันที่ 2023-12-08][ผู้อ่าน 23]
 
  นายก อบต.ขนงพระ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับโรงพยาบาล...[วันที่ 2023-12-07][ผู้อ่าน 53]
 
  คณะผู้บริหาร พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขน...[วันที่ 2023-12-06][ผู้อ่าน 15]
 
  กิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-12-05][ผู้อ่าน 15]
 
  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศ...[วันที่ 2023-12-04][ผู้อ่าน 17]
 
  คณะผู้บริหาร พร้อมงานพัฒนาชุมชน อบต.ขนงพระ แจกเบี้...[วันที่ 2023-11-10][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการ ดร.ชัยยุทธ พร้อมครอบครัว ปิลันธน์โอวาท ปัน...[วันที่ 2023-11-03][ผู้อ่าน 47]
 
  นายกปะกองแก้ว ประทุมทิพย์ ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับนิค...[วันที่ 2023-11-02][ผู้อ่าน 44]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30