องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ธนาคารขยะบ้านหนองตะกู หมู่ 8 [ 1 เม.ย. 2567 ]8
2 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Guft Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 5 มี.ค. 2567 ]18
3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ [ 5 มี.ค. 2567 ]12
4 ประชาสัมพันธ์ บทเพลง ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง [ 4 มี.ค. 2567 ]12
5 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]39
6 Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024 [ 12 ธ.ค. 2566 ]40
7 ประกาศคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ อบต.ขนงพระ เรื่อง กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของ อบต.ขนงพระ [ 23 พ.ย. 2566 ]19
8 📢ประชาสัมพันธ์ หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ หมู่ 8 บ้านหนองตะกู (แทนตำแหน่งว่าง) เขตเลือกตั้งที่ ๘ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 📍วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.o [ 20 พ.ย. 2566 ]27
9 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]15
10 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]77
11 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]108
12 จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง [ 25 ต.ค. 2566 ]60
13 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ขนงพระ เขตเลือกตั้งที่ 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 25 ต.ค. 2566 ]53
14 ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เขตเลือกตั้งที่ 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 20 ต.ค. 2566 ]112
15 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]83
16 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 (ภดส.6-7) [ 26 เม.ย. 2566 ]96
17 ประกาศ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ในเขตตำบลขนงพระ [ 13 ก.พ. 2566 ]211
18 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ [ 1 ธ.ค. 2565 ]64
19 สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 20 ต.ค. 2565 ]56
20 บันทึกรายงานกิจกรรมส่งเสริมกีฬา 2 กิจกรรม [ 30 ก.ย. 2565 ]55
21 รายงานสถิติการใช้ลานกีฬาประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]57
22 บัญชีอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกกำลังกาย [ 1 ก.ย. 2565 ]49
23 ระเบียบวาระการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 17 ส.ค. 2565 ]56
24 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา [ 30 มิ.ย. 2565 ]50
25 แจ้งตารางแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]162
26 กิจกรรม "ขนงพระโฉมใหม่ ร่วมใจไม่โกง" [ 31 มี.ค. 2565 ]206
27 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาทุนมนุษย์ [ 21 มี.ค. 2565 ]142
28 ตารางแจ้งเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]141
29 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร [ 4 มี.ค. 2565 ]152
30 ประกาศขยายเวลาการการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]197
31 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน [ 2 มี.ค. 2565 ]182
32 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการรับสมัครบุคคล [ 28 ก.พ. 2565 ]154
33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังกจ้าง [ 28 ก.พ. 2565 ]150
34 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ก.พ. 2565 ]133
35 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]146
36 นโยบายขนงพระโฉมใหม่ "งดรับ งดให้" ของขวัญละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) [ 9 ก.พ. 2565 ]138
37 แจ้งตารางแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]123
38 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เข้าร่วมประชุมประชาคมย้ายศพด. [ 7 ก.พ. 2565 ]125
39 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.พ. 2565 ]145
40 แจ้งผู้ปกครองให้นำเด็กนักเรียนมาตรวจ Antigen test kit (ATK) [ 19 ม.ค. 2565 ]124
 
หน้า 1|2|3