องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 137 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องจำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 12 ก.ค. 2567 ]5
2 คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต. [ 5 ก.ค. 2567 ]10
3 ประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 5 ก.ค. 2567 ]11
4 ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต. [ 5 ก.ค. 2567 ]8
5 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 3 ก.ค. 2567 ]43
6 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมกิจกรรม "งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง" ประจำปี 2567 [ 25 มิ.ย. 2567 ]11
7 วันป่าชุมชนแห่งชาติ [ 24 มิ.ย. 2567 ]21
8 การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ธนาคารขยะบ้านหนองตะกู หมู่ 8 [ 1 เม.ย. 2567 ]20
9 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Guft Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 5 มี.ค. 2567 ]45
10 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ [ 5 มี.ค. 2567 ]35
11 ประชาสัมพันธ์ บทเพลง ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง [ 4 มี.ค. 2567 ]27
12 รายงานผมการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]8
13 เตรียมความพร้องเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ [ 13 ธ.ค. 2566 ]13
14 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]63
15 Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024 [ 12 ธ.ค. 2566 ]68
16 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Traffy fondue [ 4 ธ.ค. 2566 ]14
17 ลานกีฬาตำบลขนงพระ 15 หมู่บ้าน [ 23 พ.ย. 2566 ]222
18 ประกาศคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ อบต.ขนงพระ เรื่อง กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของ อบต.ขนงพระ [ 23 พ.ย. 2566 ]35
19 📢ประชาสัมพันธ์ หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ หมู่ 8 บ้านหนองตะกู (แทนตำแหน่งว่าง) เขตเลือกตั้งที่ ๘ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 📍วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.o [ 20 พ.ย. 2566 ]55
20 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]32
21 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]100
22 คู่มือความรู้วิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน [ 2 พ.ย. 2566 ]8
23 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]126
24 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ (LPA) ประจำปี 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]6
25 จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง [ 25 ต.ค. 2566 ]74
26 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ขนงพระ เขตเลือกตั้งที่ 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 25 ต.ค. 2566 ]67
27 ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เขตเลือกตั้งที่ 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 20 ต.ค. 2566 ]130
28 รายงานผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]13
29 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]98
30 โครงการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]5
31 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย [ 10 พ.ค. 2566 ]9
32 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 (ภดส.6-7) [ 26 เม.ย. 2566 ]109
33 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีบประมาณ 2566 [ 13 เม.ย. 2566 ]5
34 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]4
35 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]5
36 ประกาศ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ในเขตตำบลขนงพระ [ 13 ก.พ. 2566 ]223
37 ประชาสัมพันธ์ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 4 ม.ค. 2566 ]6
38 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ [ 1 ธ.ค. 2565 ]74
39 โครงการชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่้ง อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]4
40 สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 20 ต.ค. 2565 ]69
 
หน้า 1|2|3|4