องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

 


อบต.ขนงพระ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลบ้านใหม่ “ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริ


***ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา “ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ให้กับพนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566

2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-27