องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]40
2 ข้อบัญญัติเรื่องตลาด พ.ศ.2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]36
3 ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]42
4 ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]35
5 ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]37
6 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว [ 3 ส.ค. 2563 ]322
7 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย [ 1 ก.พ. 2563 ]295
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 [ 1 ก.พ. 2563 ]53
9 การขุดดินและทมดิน [ 17 ก.ย. 2562 ]272