องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 300 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2567 สขร1 ประจำเดือน พ.ค. 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]4
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณหมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล - หน้าโรงเรียนหนองตะกู หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกูเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ บ้านทรายงาม ตำบลหนองสาหร่าย [ 14 พ.ค. 2567 ]10
3 ประกาศ ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณหมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล - หน้าโรงเรียนหนองตะกู หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ บ้านทรายงาม ตำบลหนองสาหร่า [ 13 พ.ค. 2567 ]5
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2567 สขร1 ประจำเดือน เม.ย. 2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]20
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณหมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล - หน้าโรงเรียนหนองตะกู หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ บ้านทรายง [ 30 เม.ย. 2567 ]10
6 แบบราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณหมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล - หน้าโรงเรียนหนองตะกู หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ บ้าน [ 25 เม.ย. 2567 ]6
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]10
8 รายงานผลแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 [ 5 เม.ย. 2567 ]3
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2567 สขร1 ประจำเดือน มี.ค. 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]15
10 รายงานผลแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 [ 5 เม.ย. 2567 ]10
11 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 [ 31 มี.ค. 2567 ]26
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2567 สขร1 ประจำเดือน ก.พ. 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]18
13 ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านประดู่บาก (สำนักพราหมณ์ - ซอยนายประภาส) หมู่ที่ 7 ท่อ PE ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 640 เมตร บอลวาล์ว 2 นิ้ว 2 จุด [ 1 มี.ค. 2567 ]22
14 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 1 รายการ [ 16 ก.พ. 2567 ]136
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2567 สขร1 ประจำเดือน ม.ค. 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]18
16 รายงานผลแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 [ 9 ม.ค. 2567 ]28
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]26
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2567 สขร1 ประจำเดือน ธ.ค. 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]20
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2567 สขร1 ประจำเดือน พ.ย. 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]64
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2567 สขร1 ประจำเดือน ต.ค. 2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]90
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2566 สขร1 ประจำเดือน ก.ย. 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]71
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2566 สขร1 ประจำเดือน ส.ค. 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]72
23 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- [ 21 ส.ค. 2566 ]81
24 แบบ บก.๐๖ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร [ 15 ส.ค. 2566 ]64
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2566 สขร1 ประจำเดือน ก.ค 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]66
26 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2 รายการ [ 8 ส.ค. 2566 ]111
27 รายงานผลแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 [ 12 ก.ค. 2566 ]50
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2566 สขร1 ประจำเดือน มิ.ย. 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]47
29 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บ้านไร่เขาจันทร์หอม) หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 766.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,298.00 เมตร พร้อม [ 26 มิ.ย. 2566 ]58
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2566 สขร1 ประจำเดือน พ.ค. 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]54
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอย 4 บ้านเนินเขา 2) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 985 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า 5,910 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ค. 2566 ]57
32 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอย 4 บ้านเนินเขา 2) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 985 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า 5,910 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b [ 12 พ.ค. 2566 ]50
33 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บ้านไร่เขาจันทร์หอม) หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 766.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,298.00 เมตร พร [ 12 พ.ค. 2566 ]48
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2566 สขร1 ประจำเดือน เม.ย. 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]52
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2566 สขร1 ประจำเดือน มี.ค 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]55
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin [ 9 มี.ค. 2566 ]58
37 ตารางปปช.01 โครงการติดตั้งป้ายชื่อ (ซอย) จำนวน 15 หมู่บ้าน [ 2 มี.ค. 2566 ]53
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2566สขร1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]62
39 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มี.ค. 2566 ]71
40 ตารางปปช.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยยกปรับระดับฝาตะแกรงเหล็กพร้อมติดตั้งใหม่ และขยายไหล่ทางบริเวณสามแยกคลองกระโดด หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณถนนสามแยกขนงพระใต้ - สามแยกคลองกระโดด) [ 28 ก.พ. 2566 ]48
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8