องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ตารางปปช.01 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ช่วงที่ 1) ติดตั้งโคมไฟฟเช้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 11 ต้น [ 28 พ.ย. 2565 ]35
42 ตารางปปช.01 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ภายในตำบลขนงพระ ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 จำนวน 10 ต้น,หมู่ที่ 6 จำนวน 5 ต้น,หมู่ที่ 9 จำนวน 20 ต้น,หมู่ที่ 14 จำนวน 15 ต้น,หมู่ที่ 15 จำนวน 10 ต้น พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ [ 18 พ.ย. 2565 ]36
43 ตารางปปช.01 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Sola cell) หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (สี่แยกวัดคลองหินลาด-ห้าแยกคลองหินลาด) จำนวน 12 ต้น [ 15 พ.ย. 2565 ]60
44 ตารางปปช.01 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า (บริเวณคุ้มหนองครก หมู่ที่ 11) [ 14 พ.ย. 2565 ]30
45 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาจันทร์หอม (ซอยบ้านนายสิงโต จริงพิมาย) หมู่ที่ 9 [ 11 พ.ย. 2565 ]35
46 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (ซอยยายเรียบ) [ 9 พ.ย. 2565 ]36
47 ตารางปปช.01 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (สายคู่ขนานมอเตอร์เวย์) [ 9 พ.ย. 2565 ]32
48 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยนายเข้ม) [ 8 พ.ย. 2565 ]25
49 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยนายนคร) [ 8 พ.ย. 2565 ]20
50 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านคลองหินลาด (ซอยนายเจียม) [ 7 พ.ย. 2565 ]24
51 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยนายแดง) [ 7 พ.ย. 2565 ]17
52 ตารางปปช.01 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณคุ้มหนองครก) [ 4 พ.ย. 2565 ]23
53 ตารางปปช.01 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอย 4 บ้านเนินเขา) [ 4 พ.ย. 2565 ]26
54 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอยกำนันโจ้ แยก 1) [ 3 พ.ย. 2565 ]24
55 ตารางปปช.01 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (สายโรงเรียนนิคม5 เชื่อมซอย 4) [ 3 พ.ย. 2565 ]32
56 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหินลาด (บริเวณสี่แยกวัดคลองหินลาด) [ 1 พ.ย. 2565 ]20
57 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยสามแยกมิตรภาพ2 - บ้านปิ่นทอง หมู่ที่ 14) [ 28 ต.ค. 2565 ]23
58 ตารางปปช.01 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (สายบลูสกายเชื่อมทางมอเตอร์เวย์) [ 27 ต.ค. 2565 ]18
59 ตารางปปช.01 โครงการติดตั้งถังแชมเปญ บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 10 ติิดตั้งถังแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตรพร้อมฐานราก [ 26 ต.ค. 2565 ]24
60 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (หมู่ที่ 13 เชื่อมมอเตอร์เวย์) [ 26 ต.ค. 2565 ]19
61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]25
62 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]30
63 ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]61
64 ประกวดราคาซื้อโครงการรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ (สำนักปลัด) ด้วยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 5 ก.ย. 2565 ]69
65 ประกวดราคาซื้อโครงการรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ (สำนักปลัด) ด้วยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 23 ส.ค. 2565 ]79
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโบนันซ่า หมู่ที่ 11 (ถนนสายขนงพระกลาง- สามแยกฤทธา ) บริเวณหน้า ส.อบต.สามารถ เจริญทรัพย์ ด้วยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 3 ส.ค. 2565 ]68
67 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านซับสวอง (ซอยสุวรรณภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ส.ค. 2565 ]64
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทางสลับซ้ายขวา หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (สายแยกบ้านใหญ่ธรรมชาติ - บริเวณบ้านป้าสุวรรณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ส.ค. 2565 ]71
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ(บ้านขนงพระเหนือ-คุ้มคลองเสือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 ส.ค. 2565 ]65
70 ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์จำนวน 1 คันพร้อมติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ก.ค. 2565 ]67
71 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียง ขนาด 20 ลบ.ม พร้อมฐานและขยายท่อเมนประปา ระยะทาง 1,400 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 22 ก.ค. 2565 ]64
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งถังแชมเปญ ม.10 บ้านตะเคียนทอง พร้อมฐานและขยายท่อเมนประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 4 ก.ค. 2565 ]87
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียงทอง (คุ้ม ปตท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 21 มิ.ย. 2565 ]81
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาสุก หมู่ที่ 12 (คุ้มหลังโบสถ์ ม.12 – สามแยกสนามกีฬาเชื่อม ม.12) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 21 มิ.ย. 2565 ]80
75 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นจำนวน 81 รายการ [ 27 พ.ค. 2565 ]104
76 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (สามแยกสนามกีฬา ม.2 - ม.12 บ้านผาสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 20 พ.ค. 2565 ]87
77 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (บริเวณสามแยกถนนนิคมหนองสาหร่าย-ซับพลู-วัดเกิดแก้วนิมิตร)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 19 พ.ค. 2565 ]83
78 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม (ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่-คุ้มเจริญจิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 25 มี.ค. 2565 ]108
79 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 [ 14 ม.ค. 2565 ]142
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2565 สขร1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]193
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8