องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 282 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (คุ้มหนองกรวด) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2561 ]183
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.10 บ้านตะเคียนทอง (คุ้มบ่อโยกและคุ้มหนองหิน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2561 ]219
243 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางวี) ม.15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณคุ้มบ่อแดง) [ 5 ก.ย. 2561 ]209
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 บ้านหนองตะกู บรเวณสามแยกหน้าวัดหนองตะกู-คุ้มอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 6 มี.ค. 2561 ]140
245 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านขนงพระใต้ (สามแยก-คลองกระโดด) [ 21 ก.พ. 2561 ]199
246 ตาราง ปปช. ปร.4 เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 13 (สามแยกบ้านประดู่งาม-ถนนบายพาสปั๊มบางจาก) [ 19 ก.พ. 2561 ]205
247 ตารางปปช.ปร.4 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.10 (บริเวณถนนสายคุ้มหนองหิน-กองวัคซีน) [ 19 ก.พ. 2561 ]148
248 ตาราง ปปช. ปร.4 งานจ้างเสริมผิว ม.9 (บริเวณบ้านนายนิบูรณ์ สิทธิประศร-นายสมนึก การไรนอก) [ 19 ก.พ. 2561 ]197
249 ตาราง ปปช.และ ปร.4 งานซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (บริเวณหน้าวัดขนงพระเหนือ) [ 26 ม.ค. 2561 ]150
250 รายงานผลปฏิบัติการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.60) [ 17 ม.ค. 2561 ]149
251 การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ขนงพระ [ 6 พ.ย. 2560 ]592
252 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]156
253 รายงานผลแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ก.ค.-ก.ย.) [ 5 ต.ค. 2560 ]152
254 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 12 บ้านผาสุข E6/2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]159
255 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 15 [ 28 เม.ย. 2560 ]203
256 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 11,หมู่ที่ 15 [ 28 เม.ย. 2560 ]201
257 รายงานผลแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10 เม.ย. 2560 ]144
258 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.8 บ้านหนองตะกู (คุ้มอ่างทอง) [ 14 ก.พ. 2560 ]216
259 รายงานผลปฏิบัติการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.59) [ 31 ม.ค. 2560 ]190
260 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด [ 1 ธ.ค. 2559 ]152
261 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2560 [ 10 ต.ค. 2559 ]138
262 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแคปซีล เพื่อยกระดับมาตรฐานการทางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่ไพฑูรย์-บริเวณวัดหนองตะกู) [ 19 ก.ย. 2559 ]179
263 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) ม.15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มซับตะเคียน) [ 15 ก.ย. 2559 ]184
264 รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 13 ก.ค. 2559 ]142
265 ราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล ม.11 บ้านโบนันซ่า (คุ้มหนองครก) [ 4 ก.ค. 2559 ]204
266 ราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล ม.13 บ้านประดู่งาม [ 4 ก.ค. 2559 ]197
267 ราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล ม.14 บ้านปิ่นทอง (หน้าฟาร์มไก่) [ 4 ก.ค. 2559 ]3493
268 ราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางแคปซีล ม.1 (บริเวณสามแยกหน้า อบต.-สามแยกฟาร์มโชคชัย) [ 30 มิ.ย. 2559 ]200
269 ราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางแคปซีล ม.12 (บริเวณสามแยกสนามกีฬา-บ้านหลังคาแดง) [ 30 มิ.ย. 2559 ]143
270 สอบราคาจ้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแคปซีล เพื่อยกระดับมาตรฐานการทางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (บริเวณหน้าบ้าน ส.อบต.กิ่งดาว-สามแยกสนามกีฬา) [ 13 มิ.ย. 2559 ]138
271 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ซอยแสนสุข [ 13 มิ.ย. 2559 ]191
272 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 (ซอยผู้ช่วยอรัญญา) [ 13 มิ.ย. 2559 ]142
273 ฺBOQ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแคปซีล หมู่ 12 บ้านผาสุข (บริเวณหน้าบ้าน ส.อบต.กิ่งดาว-สามแยกสนามกีฬากลาง) [ 13 มิ.ย. 2559 ]193
274 ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 9 (คุ้มสี่แยกพัฒนา-คุ้มซับตะเคียน) [ 25 พ.ค. 2559 ]203
275 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณสะพานบุกะเฉด-ป้ายหมู่บ้านขนงพระใต้ [ 1 พ.ค. 2557 ]194
276 ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(อัดแรง) หมู่ 11 บ้านโบนันซ่า [ 1 ก.ย. 2555 ]203
277 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 29 ส.ค. 2555 ]193
278 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแคปซีล หมู่ 6 และ หมู่ 13 [ 20 ส.ค. 2555 ]347
279 ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(แคปซีล)หมู่ 6 และ หมู่ 13 [ 14 ส.ค. 2555 ]208
280 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(แคปซีล) หมู่ 8 บ้านหนองตะกู ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา [ 2 ก.ค. 2555 ]456
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8