องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]42
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]46
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]61
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]22
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]73
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 15 ต.ค. 2566 ]83
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]89
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]81
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]78
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]65
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]140
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]86
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]85
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]109
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]92
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]90
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]78
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 พ.ศ.2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]67
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน [ 17 พ.ค. 2565 ]235
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]76
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 พ.ศ.2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]70
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 30 ก.ย. 2564 ]67
23 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]185
24 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]165
25 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]162
26 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562 [ 17 มิ.ย. 2563 ]207
27 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560 [ 17 มิ.ย. 2563 ]207
28 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 [ 17 มิ.ย. 2563 ]250
29 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 [ 17 มิ.ย. 2563 ]240
30 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 17 มิ.ย. 2563 ]359
31 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 17 มิ.ย. 2563 ]274
32 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]156
33 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 17 มิ.ย. 2563 ]297