องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2567 ]27
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]22
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ -๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) [ 1 เม.ย. 2565 ]151
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]285
5 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [ 23 มิ.ย. 2563 ]230