องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 16 มิ.ย. 2565 ]130
2 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 มิ.ย. 2565 ]150
3 หนังสือมอบอำนาจ [ 16 มิ.ย. 2565 ]135
4 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]108
5 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ค. 2562 ]228