องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ม.9(3)


โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเกษตรผสมผสาน ยุวเกษตร ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเกษตรผสมผสาน ยุวเกษตร ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ