องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)


ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ