องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียบ้านชั่วคราว

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียบ้านชั่วคราว
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ