องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


o19 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

o19 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ