องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

ตรวจสอบภายใน 2563


เกณฑ์ประเมินความเสี่่ยงแผนการตรวจสอบ 2563

    รายละเอียดข่าว

เกณฑ์ประเมินความเสี่่ยงแผนการตรวจสอบ 2563    เอกสารประกอบ

เกณฑ์ประเมินความเสี่่ยงแผนการตรวจสอบ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ