องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

ตรวจสอบภายใน 2565


เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงแผนตรวจสอบภายใน 2565

    รายละเอียดข่าว

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงแผนตรวจสอบภายใน 2565    เอกสารประกอบ

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงแผนตรวจสอบภายใน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ