องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 31 มี.ค. 2566 ]15
2 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]31
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]26
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]170
5 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]168
6 งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 มิ.ย. 2562 ]174
7 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]237