องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
ตรวจสอบภายใน 2565
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]122
2 หนังสือขออนุมัติแผนตรวจสอบภายใน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]76
3 เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงแผนตรวจสอบภายใน 2565 [ 5 ก.ค. 2564 ]230
4 ทบทวนกฎบัตร 2565 [ 5 ก.ค. 2564 ]301
5 นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัติงานตรวจสอบ 2565 [ 5 ก.ค. 2564 ]248
6 บันทึกฯ แจ้งเข้าตรวจ 2565 [ 5 ก.ค. 2564 ]258
7 แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ค. 2564 ]274
8 แผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2565-2567 [ 5 ก.ค. 2564 ]233