องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ตรวจสอบภายใน 2565
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงแผนตรวจสอบภายใน 2565 [ 5 ก.ค. 2564 ]129
2 ทบทวนกฎบัตร 2565 [ 5 ก.ค. 2564 ]142
3 นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัติงานตรวจสอบ 2565 [ 5 ก.ค. 2564 ]116
4 บันทึกฯ แจ้งเข้าตรวจ 2565 [ 5 ก.ค. 2564 ]112
5 แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ค. 2564 ]124
6 แผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2565-2567 [ 5 ก.ค. 2564 ]111