องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ตรวจสอบภายใน 2565
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงแผนตรวจสอบภายใน 2565 [ 5 ก.ค. 2564 ]42
2 ทบทวนกฎบัตร 2565 [ 5 ก.ค. 2564 ]45
3 นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัติงานตรวจสอบ 2565 [ 5 ก.ค. 2564 ]32
4 บันทึกฯ แจ้งเข้าตรวจ 2565 [ 5 ก.ค. 2564 ]33
5 แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ค. 2564 ]42
6 แผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2565-2567 [ 5 ก.ค. 2564 ]32