องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]152
2 คู่มือประชาชน-กองช่าง [ 16 มิ.ย. 2563 ]184
3 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]178
4 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ [ 20 ก.พ. 2562 ]220
5 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]174
6 การขออนญาตก่อสร้างอาคาร [ 7 ม.ค. 2562 ]184
7 การขออนุญาตถมดิน ขุดดิน [ 28 ก.ย. 2561 ]185
8 การขออนุญาตขอใช้น้ำประปา [ 24 ก.ค. 2561 ]265
9 คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด [ 6 ก.ค. 2561 ]219
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 มิ.ย. 2561 ]167
11 คู่มือคำร้อง/ร้องเรียน [ 29 พ.ค. 2561 ]172
12 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 25 พ.ค. 2561 ]217
13 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]174
14 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียบ้านชั่วคราว [ 8 พ.ค. 2561 ]233
15 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 [ 24 เม.ย. 2561 ]174
16 การขออนญาตเลขที่บ้าน [ 29 ม.ค. 2561 ]240
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 24 ม.ค. 2561 ]251
18 คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 23 ม.ค. 2561 ]235
19 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 17 ม.ค. 2561 ]176
20 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ม.ค. 2561 ]171
21 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 28 ธ.ค. 2560 ]156
22 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 28 ธ.ค. 2560 ]133
23 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 29 พ.ย. 2560 ]131
24 การรับชำระภาษีป้าย [ 27 ต.ค. 2560 ]179
25 การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน [ 7 ก.พ. 2560 ]253