องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]21
2 ประกวดราคาซื้อโครงการรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ (สำนักปลัด) ด้วยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 5 ก.ย. 2565 ]32
3 ประกวดราคาซื้อโครงการรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ (สำนักปลัด) ด้วยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 23 ส.ค. 2565 ]39
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโบนันซ่า หมู่ที่ 11 (ถนนสายขนงพระกลาง- สามแยกฤทธา ) บริเวณหน้า ส.อบต.สามารถ เจริญทรัพย์ ด้วยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 3 ส.ค. 2565 ]33
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านซับสวอง (ซอยสุวรรณภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ส.ค. 2565 ]30
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทางสลับซ้ายขวา หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (สายแยกบ้านใหญ่ธรรมชาติ - บริเวณบ้านป้าสุวรรณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ส.ค. 2565 ]29
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ(บ้านขนงพระเหนือ-คุ้มคลองเสือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 ส.ค. 2565 ]29
8 ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์จำนวน 1 คันพร้อมติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ก.ค. 2565 ]33
9 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียง ขนาด 20 ลบ.ม พร้อมฐานและขยายท่อเมนประปา ระยะทาง 1,400 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 22 ก.ค. 2565 ]33
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งถังแชมเปญ ม.10 บ้านตะเคียนทอง พร้อมฐานและขยายท่อเมนประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 4 ก.ค. 2565 ]43
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียงทอง (คุ้ม ปตท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 21 มิ.ย. 2565 ]43
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาสุก หมู่ที่ 12 (คุ้มหลังโบสถ์ ม.12 – สามแยกสนามกีฬาเชื่อม ม.12) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 21 มิ.ย. 2565 ]47
13 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นจำนวน 81 รายการ [ 27 พ.ค. 2565 ]50
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (สามแยกสนามกีฬา ม.2 - ม.12 บ้านผาสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 20 พ.ค. 2565 ]49
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (บริเวณสามแยกถนนนิคมหนองสาหร่าย-ซับพลู-วัดเกิดแก้วนิมิตร)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 19 พ.ค. 2565 ]50
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม (ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่-คุ้มเจริญจิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 25 มี.ค. 2565 ]74
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 [ 14 ม.ค. 2565 ]105
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2565 สขร1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]121
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี2565 แบบ สขร1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]101
20 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 คันคุณลักษณะดังนี้ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 11 พ.ย. 2564 ]131
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12