องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 279 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2566 สขร1 ประจำเดือน ส.ค. 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]11
2 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- [ 21 ส.ค. 2566 ]5
3 แบบ บก.๐๖ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร [ 15 ส.ค. 2566 ]8
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2566 สขร1 ประจำเดือน ก.ค 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]10
5 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2 รายการ [ 8 ส.ค. 2566 ]45
6 รายงานผลแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 [ 12 ก.ค. 2566 ]11
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2566 สขร1 ประจำเดือน มิ.ย. 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]9
8 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บ้านไร่เขาจันทร์หอม) หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 766.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,298.00 เมตร พร้อม [ 26 มิ.ย. 2566 ]14
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2566 สขร1 ประจำเดือน พ.ค. 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]14
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอย 4 บ้านเนินเขา 2) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 985 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า 5,910 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ค. 2566 ]18
11 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอย 4 บ้านเนินเขา 2) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 985 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า 5,910 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b [ 12 พ.ค. 2566 ]13
12 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บ้านไร่เขาจันทร์หอม) หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 766.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,298.00 เมตร พร [ 12 พ.ค. 2566 ]11
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2566 สขร1 ประจำเดือน เม.ย. 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]12
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2566 สขร1 ประจำเดือน มี.ค 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]16
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin [ 9 มี.ค. 2566 ]26
16 ตารางปปช.01 โครงการติดตั้งป้ายชื่อ (ซอย) จำนวน 15 หมู่บ้าน [ 2 มี.ค. 2566 ]10
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2566สขร1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]20
18 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มี.ค. 2566 ]18
19 ตารางปปช.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยยกปรับระดับฝาตะแกรงเหล็กพร้อมติดตั้งใหม่ และขยายไหล่ทางบริเวณสามแยกคลองกระโดด หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณถนนสามแยกขนงพระใต้ - สามแยกคลองกระโดด) [ 28 ก.พ. 2566 ]8
20 ตารางปปช.01 โครงการทาสีอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 22 ก.พ. 2566 ]10
21 ยกเลิก - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 ก.พ. 2566 ]29
22 ตารางปปช.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถ (หน้าห้องประชุม 2) [ 10 ก.พ. 2566 ]10
23 ตารางปปช.01 โครงการรื้อถอนโรงจอดรถเดิมและก่อสร้างเพิ่มเติม(สถานที่ใหม่) [ 9 ก.พ. 2566 ]12
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2566 สขร1 ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]21
25 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็กเข้า - ออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด [ 2 ก.พ. 2566 ]11
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2566 สขร1 ประจำเดือน ต.ค - ธ.ค 2565 [ 25 ม.ค. 2566 ]22
27 ตารางปปช.01 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านปิ่นทอง (หน้าฟาร์มแหลมทอง) [ 10 ม.ค. 2566 ]14
28 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก ดีเซล (กองช่าง) ด้วยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 ธ.ค. 2565 ]24
29 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระเฉด หมู่ที่ 3 (สายที่ 1 ซอยนายช้าง) (สายที่2 ซอยดำ) (สายที่ 3 ซอยตาพงษ์) (สายที่ 4 ซอยนายมา) [ 30 พ.ย. 2565 ]13
30 ตารางปปช.01 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Sola cell) หมู่ที่ 11 (สามแยกฤทธา) ติดตั้งโคมไฟฟเช้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 12 ต้น [ 29 พ.ย. 2565 ]10
31 ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]19
32 ตารางปปช.01 โครงการติดกิ่งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ม.10 บ้านตะเคียนทอง [ 28 พ.ย. 2565 ]9
33 ตารางปปช.01 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ช่วงที่ 1) ติดตั้งโคมไฟฟเช้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 11 ต้น [ 28 พ.ย. 2565 ]8
34 ตารางปปช.01 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ภายในตำบลขนงพระ ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 จำนวน 10 ต้น,หมู่ที่ 6 จำนวน 5 ต้น,หมู่ที่ 9 จำนวน 20 ต้น,หมู่ที่ 14 จำนวน 15 ต้น,หมู่ที่ 15 จำนวน 10 ต้น พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ [ 18 พ.ย. 2565 ]9
35 ตารางปปช.01 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Sola cell) หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (สี่แยกวัดคลองหินลาด-ห้าแยกคลองหินลาด) จำนวน 12 ต้น [ 15 พ.ย. 2565 ]21
36 ตารางปปช.01 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า (บริเวณคุ้มหนองครก หมู่ที่ 11) [ 14 พ.ย. 2565 ]6
37 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาจันทร์หอม (ซอยบ้านนายสิงโต จริงพิมาย) หมู่ที่ 9 [ 11 พ.ย. 2565 ]7
38 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (ซอยยายเรียบ) [ 9 พ.ย. 2565 ]7
39 ตารางปปช.01 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (สายคู่ขนานมอเตอร์เวย์) [ 9 พ.ย. 2565 ]5
40 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยนายเข้ม) [ 8 พ.ย. 2565 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7