องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 228 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ตารางปปช.01 โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 บ้านขนงพระใต้ (คุ้มหลังโบสถ์) [ 22 พ.ย. 2561 ]120
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ(ท่อเหลี่ยม) บริเวณบ้านนายทวน บุญคง คุ้มหนองกรวด ม.8 บ้านหนองตะกู ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]162
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำแชมเปญ ม.9 บ้านเขาจันทน์หอม บริเวณบ้านนายลำเทียง เกยดอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]119
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านประดู่บาก บริเวณซอยบ้านนายอินทร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2561 ]151
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.7 บ้านประดู่บาก ซอยนายประภาส ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2561 ]162
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านเขาจันทร์หอม บริเวณซอยนายสัมพันธ์ บุตรตะบุตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2561 ]125
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (คุ้มหนองกรวด) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2561 ]152
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.10 บ้านตะเคียนทอง (คุ้มบ่อโยกและคุ้มหนองหิน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2561 ]155
189 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางวี) ม.15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณคุ้มบ่อแดง) [ 5 ก.ย. 2561 ]166
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 บ้านหนองตะกู บรเวณสามแยกหน้าวัดหนองตะกู-คุ้มอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 6 มี.ค. 2561 ]121
191 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านขนงพระใต้ (สามแยก-คลองกระโดด) [ 21 ก.พ. 2561 ]170
192 ตาราง ปปช. ปร.4 เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 13 (สามแยกบ้านประดู่งาม-ถนนบายพาสปั๊มบางจาก) [ 19 ก.พ. 2561 ]171
193 ตารางปปช.ปร.4 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.10 (บริเวณถนนสายคุ้มหนองหิน-กองวัคซีน) [ 19 ก.พ. 2561 ]128
194 ตาราง ปปช. ปร.4 งานจ้างเสริมผิว ม.9 (บริเวณบ้านนายนิบูรณ์ สิทธิประศร-นายสมนึก การไรนอก) [ 19 ก.พ. 2561 ]157
195 ตาราง ปปช.และ ปร.4 งานซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (บริเวณหน้าวัดขนงพระเหนือ) [ 26 ม.ค. 2561 ]130
196 รายงานผลปฏิบัติการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.60) [ 17 ม.ค. 2561 ]129
197 การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ขนงพระ [ 6 พ.ย. 2560 ]570
198 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]128
199 รายงานผลแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ก.ค.-ก.ย.) [ 5 ต.ค. 2560 ]130
200 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 12 บ้านผาสุข E6/2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]135
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12